*** التماس دعا ***

 

محرم آرام آرام از راه رسید

محرمی که باز هم یاد حضرت سیدالشهداء(ع) و یارانش را زنده می کند

محرمی که با آمدنش همه جا را سیاه پوش می کند

محرمی که با آمدنش زمین غمگین می شود و آسمان اندوهبار

محرم می آید تا ما حسینی بشویم نه برای چند روز بلکه برای یک عمر

راستی حسینی شدن یعنی چی؟

یعنی در مقابل یزیدهای زمانه نهراسیم

اگر دین نداریم آزاد زندگی کنیم

یعنی اینکه باید بایستیم

حتی به بهای از دست دادن جان

گاهی باید کشته شد تا زنده ماند

آنها که تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند مرده های خاموش و پلید تاریخند

در عصر نتوانستنها آنجا که نتوانیم ظلم را شکست دهیم رسوایشان سازیم

آری حسینی شدن بسیار سخت و دشوار است